Είσοδος μελών

Ταινίες ούρων 11 παραμέτρων Reactif 11SL

 
Τελική τιμή:
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ : 15,09 €)
Ποσότητα: 
  Διαγνωστικά  
Πιεσόμετρα  
Στηθοσκόπια  
Ωτοσκόπια  
Οφθαλμοσκόπια  
Λαβές Heine  
Διαγνωστικά σετ  
Λαρυγγοσκόπια  
Δερματοσκόπια  
Σπιρόμετρα - Ροόμετρα  
Οξύμετρα  
Καρδιογράφοι  
Μόνιτορ  
Λιπομετρητές  
Δερματοπτυχόμετρα  
Μεζούρες  
Διαγνωστικές συσκευές - Αναλώσιμα διαγνωστικών συσκευών  
Ζυγαριές  
Αναστημόμετρα  
Θερμόμετρα  
Νευρολογικά σφυράκια  
Διαπασών  
Διαγνωστικοί φακοί  
Οπτομετρικοί πίνακες  
Σαλπιγγογράφοι  
Διαβητικό πόδι  
Διαθλασίμετρα  
  Εξοπλισμός ιατρείου  
  Χειρουργικά εργαλεία  
  Εργαστηριακός εξοπλισμός  
  Αναλώσιμα  
  Είδη πρώτων βοηθειών  
  Ορθοπεδικά - Κατ' οίκον νοσηλεία  
  Προσωπική υγεία  
  Αποστείρωση - απολύμανση  

Ταινίες ούρων 11 παραμέτρων Reactif 11SL

Οι ταινίες ούρων 11 παραμέτρων Reactif 11SL είναι σε συσκευασία 100 τεμαχίων. Τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την απευθείας σύγκριση των ταινιών και των χρωματισμών που είναι τυπωμένοι στην ετικέτα τής συσκευασίας, χωρίς να χρειάζονται υπολογισμοί ή όργανα εργαστηρίου. Οι οδηγίες αναλύουν την κάθε αλλαγή χρώματος της ταινίας.

Με τις ταινίες ούρων 10 παραμέτρων μετρούνται οι ακόλουθοι παράμετροι:

 • Αίμα (ερυθροκύτταρα)
 • πρωτεΐνες
 • κετόνες
 • pH
 • χολερυθρίνη
 • oυρoχoλινoγόνo
 • νιτρώδη
 • γλυκόζη
 • ειδικό βάρoς
 • λευκά αιμοσφαίρια
 • ασκορβικό οξύ

•    Αίμα

Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος που περιλαμβάνουν τις λοιμώξεις της ουροδόχου κύστης και των νεφρών μπορούν να εκδηλωθούν με αιματουρία. Υπάρχουν και σοβαρότερες ασθένειες όπως κακοήθειες (κύστεως, νεφρού, ουρητήρων, προστάτου και ουρήθρας) που δημιουργούν αιματουρία.
Επίσης και άλλες ασθένειες των νεφρών (νεφρίτιδα σπειραματονεφρίτιδα) μπορούν να εκδηλωθούν με αιματουρία.
•    Πρωτεΐνη
Η ύπαρξη πρωτεινών στα ούρα είναι σημείο ασθένειας των νεφρών. Διάφορες νεφρικές βλάβες είναι τα πιο σοβαρά αίτια νεφρικής πρωτεϊνουρίας.
•    Κετόνες
Κετόνες στα ούρα σημαίνει ότι ο διαβήτης δεν είναι υπό έλεγχο. Υψηλά επίπεδα κετονών μπορεί να οδηγήσουν σε μια σοβαρή κατάσταση που λέγεται κετοξέωση. Οι κετόνες στα ούρα είναι σήμα κινδύνου, ένα σήμα στο οποίο πρέπει να αντιδράσετε αμέσως για να αποφύγετε τα προβλήματα.
•    PH
Γενικά, το pH αντανακλά τη σχέση βασικών και όξινων ρυθμιστικών συστατικών και μας βοηθά να αντιληφθούμε μια αντίστοιχη διαταραχή στο αίμα.
Υψηλές τιμές pH ανευρίσκονται και σε περιπτώσεις ουρολοίμωξης.
•    Ουροχολινογόνο
Σε νόσους του ήπατος παρατηρείται μεγάλη απέκκριση στα ούρα τόσο ουροχολινογόνου όσο και χολερυθρίνης, ενώ σε αιμολυτική αναιμία παρατηρείται υψηλή απέκκριση ουροχολινογόνου, όχι όμως χολερυθρίνης.
•    Χολερυθρίνη
Αύξηση χολερυθρίνης στα ούρα σημαίναι πιθανά προβλήματα στην ηπατική λειτουργία
Ίκτεροι, Ηπατίτιδες, Απόφραξη χοληφόρων αγγείων ενδοηπατικά (όγκοι, χολαγγειΐτιδα, χολική και πυλαία κίρρωση)
•    Νιτρώδη
Η εντόπιση νιτρωδών αλάτων στα ούρα αποτελεί τρόπο επισήμανσης ενός ποσοστού ασθενών από εκείνα που πάσχουν είτε από ασυμπτωματική βακτηριουρία είτε από οξεία λοίμωξη του ουροποιητικού οφειλόμενη σε ορισμένη ομάδα παθογόνων
•    Γλυκόζη
Όταν η τιμή της γλυκόζης στα ούρα είναι υψηλή καταδεικνύει την ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη
•    Ειδικό βάρος
Έλεγχος για την ικανότητα των νεφρών να αραιώνουν και να συμπυκνώνουν τα ούρα.
Μειωμένο ειδικό  βάρος παρατηρείται σε βλάβη του νεφρικού παρεγχύματος όπως οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, σε δρεπανοκυτταρική αναιμία.
Αυξημένο ειδικό βάρος σημαίνει παρουσία ουσιών μεγάλου μοριακού βάρους όπως λεύκωμα, σάκχαρο, πρωτεΐνη και άλλα. Έντονη αφυδάτωση-ολιγουρία.
•    Λευκοκύτταρα
Παρουσία αυξημένη λευκοκυττάρων (περισσότερα από 30-40) σημαίνει λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος ή των ουροφόρων οδών.

•    Ασκορβικό οξύ


Newsletter

Newsletter
|