Είσοδος μελών

Ταινίες μέτρησης OneTouch Verio

 
Ποσότητα: 
Εξαντλήθηκε
  Διαγνωστικά  
Πιεσόμετρα  
Στηθοσκόπια  
Ωτοσκόπια  
Οφθαλμοσκόπια  
Λαβές Heine  
Διαγνωστικά σετ  
Λαρυγγοσκόπια  
Δερματοσκόπια  
Σπιρόμετρα - Ροόμετρα  
Οξύμετρα  
Καρδιογράφοι  
Μόνιτορ  
Λιπομετρητές  
Δερματοπτυχόμετρα  
Μεζούρες  
Διαγνωστικές συσκευές - Αναλώσιμα διαγνωστικών συσκευών  
Ζυγαριές  
Αναστημόμετρα  
Θερμόμετρα  
Νευρολογικά σφυράκια  
Διαπασών  
Διαγνωστικοί φακοί  
Οπτομετρικοί πίνακες  
Σαλπιγγογράφοι  
Διαβητικό πόδι  
Διαθλασίμετρα  
  Εξοπλισμός ιατρείου  
  Χειρουργικά εργαλεία  
  Εργαστηριακός εξοπλισμός  
  Αναλώσιμα  
  Είδη πρώτων βοηθειών  
  Ορθοπεδικά - Κατ' οίκον νοσηλεία  
  Προσωπική υγεία  
  Αποστείρωση - απολύμανση  

Ταινίες μέτρησης OneTouch Verio

Οι ταινίες μέτρησης OneTouch Verio χρησιμοποιούνται με τους μετρητές σακχάρου OneTouch Verio IQ, OneTouch Verio Flex & OneTouch Verio,  για ποσοτική μέτρηση γλυκόζης σε τριχοειδικό αίμα.

Χαρακτηριστικά ταινιών μέτρησης OneTouch Verio

 • Η ταινία μέτρησης απορροφά αυτόματα το αίμα
 • Απλές ταινίες
 • Ευκολία στην τοποθέτηση αίματος σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές της ταινίας μέτρησης OneTouch Verio

Ενδεικνυόμενη χρήση:

Τα συστήματα μέτρησης OneTouch Verio IQ, OneTouch Verio Flex & OneTouch Verio έχουν βαθμονομηθεί με πλάσμα για να επιτρέπουν την εύκολη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις εργαστηριακές μεθόδους.

Αποθήκευση και διαχείριση

 • Φυλάσσετε το φιαλίδιο των ταινιών σε δροσερό και ξηρό μέρος με θερμοκρασία κάτω από 30°C. Να μην φυλάσσεται στο ψυγείο. Διατηρείστε μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και θερμότητα.
 • Αποθηκεύετε τις ταινίες μέτρησης μόνο στο συγκεκριμένο φιαλίδιο προς αποφυγή μολύνσεων και φθοράς.
 • Ανοίγετε το φιαλίδιο τη στιγμή που είστε έτοιμοι για αυτομέτρηση. Ανοίγετε μόνο όταν θέλετε να βγάλετε ταινίες μέτρησης.
 • Χρησιμοποιήστε την ταινία μέτρησης αμέσως μόλις την βγάλετε από το φιαλίδιο και κλείστε άμεσα το καπάκι.
 • Μην χρησιμοποιείτε ταινία μέτρησης από κατεστραμμένα ή εκτεθειμένα στον αέρα φιαλίδια.
 • Γράψτε την καταληκτική ημερομηνία χρήσης (6 μήνες από την ημερομηνία ανοίγματος) στην ετικέτα, όταν ανοίγετε το φιαλίδιο για 1η φορά.
 • Μετά την ημερομηνία λήξης ή την καταληκτική ημερομηνία χρήσης, απορρίψτε τις ταινίες (όποια από τις δύο είναι πιο σύντομη).
 • Αποφύγετε να λερώνετε τις ταινίες με σκόνη, τροφή ή υγρά. Μπορείτε να ακουμπάτε τις ταινίες οπουδήποτε πάνω στην επιφάνειά τους με καθαρά, στεγνά χέρια.
 • Μην διπλώνετε, κόβετε ή παραποιείτε τις ταινίες σε καμιά περίπτωση.
 • Η κάθε ταινία είναι μόνο για μια χρήση.
 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ξανά ταινία στην οποία έχει εφαρμοστεί αίμα ή διάλυμα ελέγχου.
 • Πριν την μέτρηση βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής και οι ταινίες βρίσκονται όσο είναι δυνατό, στην ίδια θερμοκρασία.
 • Εφαρμόστε μόνο το διάλυμα ελέγχου OneTouch Verio ή το δείγμα αίματος πάνω στην ταινία.
 • Μετά από κάθε μέτρηση, μην βάζετε την χρησιμοποιημένη ταινία στο φιαλίδιo.Newsletter

Newsletter
|